9 typov cieľov: Ako si ich nastaviť a docieliť?

plánovanie

Ciele sa môžu týkať čohokoľvek v živote, pokiaľ je to niečo, čo chcete dosiahnuť v určitom časovom rámci. Existujú rôzne typy cieľov, ktoré si môžete stanoviť, aby ste zlepšili svoj život. Napríklad, cieľom môže byť zlepšenie svojej slovnej zásoby prečítaním 30 kníh za rok. Na dosiahnutie tohto cieľa si pravdepodobne budete musieť stanoviť menšie ciele, napríklad čítať 30 minút denne alebo 4 hodiny týždenne a každý mesiac prečítať maximálne 3 knihy.

Počas zadávania cieľov možno zistíte, že vaša rodina a vzťahy potrebujú viac pozornosti, rovnako ako vaše podnikanie. Možno tiež zistíte, že potrebujete zvýšiť latku svojich príjmov, aby ste pokryli prudko rastúce výdavky. Okrem toho všetkého chcete byť určite aj zdraví, preto bude ďalším cieľom dať si do poriadku svoje zdravie. Aby ste svoj život udržali na správnej ceste, musíte vedieť, aké typy existujú, ako ich naplánovať a hlavne, ako ich dosiahnuť. To vám pomôže zvýšiť produktivitu a dostať sa k požadovaným výsledkom.

Časovo stanovené ciele

Na rozloženie vášho času neexistuje lepší prostriedok ako časové ciele. Tie môžu mať podobu krátkodobých, dlhodobých alebo celoživotných cieľov.

plánovanie

Krátkodobé ciele

Krátkodobé ciele sú také ciele, ktoré si stanovíte na dosiahnutie v bezprostrednej alebo blízkej budúcnosti. Tieto ciele vám pomáhajú premýšľať o tom, čo môžete urobiť v nasledujúcom roku, aby ste dosiahli svoje sny. O krátkodobých cieľoch môžete uvažovať ako o menších celkoch väčších cieľov, menších krokoch, ktoré vás spájajú s vašimi väčšími snami. Napríklad, ak je vaším dlhodobým cieľom kúpiť si do 5 rokov dom, vaším krátkodobým cieľom môže byť ušetriť určitú sumu z vášho mesačného príjmu, aby ste si v stanovenom čase mohli nehnuteľnosť skutočne kúpiť. Tu sú ďalšie príklady krátkodobých cieľov:

 • schudnúť niekoľko kíl za mesiac
 • zvýšiť príjem o 40 % počas nasledujúcich šiestich mesiacov
 • absolvovať 5 online minikurzov za 2 mesiace
 • našetriť si nejaké peniaze, aby ste si mohli neskôr v priebehu roka užiť dovolenku
 • každý mesiac prečítať jednu knihu

Stanovenie krátkodobých cieľov vás bude motivovať. Pocit, ktorý prichádza s tým, že ste niečo urobili a odškrtli si to zo zoznamu, vás motivuje k tomu, aby ste chceli dosiahnuť viac.

Na to, aby ste však mohli ciele dosahovať, ich musíte mať neustále pred sebou. Skvelým riešením je zaobstaranie si diára, ktorý budete mať neustále pri sebe.

Dlhodobé ciele

Dlhodobý cieľ je niečo, čo chcete dosiahnuť v budúcnosti, ale musíte podniknúť kroky na jeho dosiahnutie už teraz. Zvyčajne si vyžaduje širší záber a viac času na dosiahnutie. Dlhodobé ciele sa môžu týkať vecí, ktoré chcete dosiahnuť pre seba, rodinu, kariéru, podnikanie či zdravie. Tu sú príklady dlhodobých cieľov:

 • získať doktorandský titul
 • založiť nejakú spoločnosť alebo organizáciu
 • získať prácu svojich snov
 • kúpiť si vlastný dom
 • našetriť si na dôchodok
 • naučiť sa plynule hovoriť iným jazykom
 • presťahovať sa do inej krajiny

Dlhodobé ciele vás spájajú s vaším väčším cieľom a dávajú vám zmysel na to, aby ste pokračovali ďalej. Dosahovanie dlhodobých cieľov prináša aj trvalé výsledky. Predstavte si, že si môžete kúpiť svoj vysnívaný dom. Budete si ho užívať tak dlho, ako budete chcieť. Inak povedané, cieľ vám prinesie výsledok ovplyvňujúci určitú časť alebo celý váš život.

Celoživotné ciele

Celoživotné ciele sú také ciele, ktoré chcete dosiahnuť počas svojho života. V podstate súvisia s vaším životným snom, víziou a zámerom, a môžu sa objaviť v ktoromkoľvek období života – v ranom dospelom veku, v strednom veku alebo v starobe. Neexistuje žiadne obmedzenie toho, čo si môžete stanoviť ako celoživotný cieľ. Napríklad, ako cieľ si môžete zaumieniť to, že chcete vlastnú rodinu a tri deti, vlastniť súkromné lietadlo v štyridsiatke alebo odísť do dôchodku v päťdesiatke. Ďalšími príkladmi celoživotných cieľov môžu byť:

 • stať sa televíznym moderátorom
 • zdolať Mount Everest
 • precestovať všetky krajiny sveta pred dosiahnutím veku 55 rokov
 • zostať fit a zabehnúť maratón v osemdesiatke

Stanoviť si životné ciele by nemalo byť ťažké. Ak si nie ste istí, aké ciele by ste si mali v živote stanoviť, hľadajte smerovanie vo svojich hodnotách a vášňach.

písanie do zápisníka

Životné ciele

Ak chcete žiť vyrovnaný život a dosiahnuť všestranný úspech, je potrebné stanoviť si konkrétne typy cieľov pre rôzne oblasti vášho života. Stanovenie cieľov v týchto kľúčových oblastiach vám pomôže prevziať kontrolu nad celým životom a dosiahnuť viac vo všetkých sférach.

Ciele v oblasti zdravia a telesnej kondície

Vaším najdôležitejším životným cieľom by malo byť zostať nažive a zdravý. Keď ste fyzicky a psychicky fit, ľahšie budete fungovať aj v iných oblastiach. Tu je niekoľko zdravotných cieľov, ktoré si môžete stanoviť:

 • 30 minút denne chodiť pešo
 • vyhýbať sa potravinám s vysokým obsahom cholesterolu
 • dodržiavať pravidelný čas spánku
 • prestať fajčiť
 • vypiť aspoň 2 litre vody denne

Kariérne ciele

Kariérne ciele sú plánmi, ktoré vám pomôžu dosiahnuť produktívnejší a progresívnejší profesionálny život. Bez ohľadu na to, v akom štádiu kariéry sa práve nachádzate, musíte si tieto typy cieľov neustále stanovovať, aby ste mohli rásť a dosahovať viac. Vaše kariérne ciele by mali odrážať vašu profesionálnu víziu. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov kariérnych cieľov:

 • získať vyšší titul alebo certifikát vedúceho pracovníka
 • stať sa konzultantom vo svojom odbore
 • do piatich rokov postúpiť na najvyššiu riadiacu pozíciu
 • zlepšiť ukazovatele svojej pracovnej výkonnosti
 • zmeniť pracovnú pozíciu
 • robiť niečo kreatívne, prípadne to, čo vás baví a napĺňa

Finančné ciele

Väčšina z nás zarába menej, ako by mohla, a míňa viac, ako by mala. Stanovenie finančných cieľov vám pomôže prevziať kontrolu nad svojimi financiami. Aby ste si však mohli stanoviť finančné ciele, musíte si vedieť ujasniť, čo je pre vás dôležité a čo si môžete dovoliť v krátkodobom a dlhodobom horizonte. Tu je niekoľko príkladov finančných cieľov:

 • pripraviť si a dodržiavať mesačný plán výdavkov
 • ušetriť mesačne určitú sumu
 • vytvoriť alternatívne zdroje príjmu
 • zvýšiť príjem o 50 %
 • splácať dlhy

Podnikateľské ciele

Rast a udržanie vášho podnikania na správnej ceste si vyžaduje stanovenie správnych typov cieľov. Aby ste to dosiahli, musíte si určiť dlhodobú víziu a poslanie svojho podniku, a tiež vytvoriť merateľné krátkodobé ciele. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov podnikateľských cieľov:

 • znížiť režijné náklady o 30 %
 • získať nových klientov
 • vstúpiť na nový trh
 • vytvoriť nový produkt
 • zvýšiť svoj podiel na trhu
zapisovanie poznámok do zápisníka

Osobné ciele

Osobné ciele sú ciele, ktoré si stanovíte, aby ste v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti dosiahli lepšiu verziu seba samého. Patria sem aktivity a plány, ktoré sú zamerané na ciele osobného rozvoja, duchovné alebo dokonca vzdelávacie ciele. Medzi príklady osobných cieľov patria napríklad:

 • prečítať knihu za mesiac
 • vypracovať si návyk vďačnosti
 • prestať prokrastinovať
 • vstávať skôr
 • rozvíjať emocionálnu inteligenciu

Rodinné ciele

Rodinné zázemie je kľúčové pre rovnováhu a pohodu v celom vašom živote. Práve preto sú tieto typy cieľov obzvlášť dôležité. Stanovenie rodinných cieľov vám pomôže udržať si v rodine poriadok a zažiť šťastné chvíle s ľuďmi, ktorých máte najradšej. Medzi príklady rodinných cieľov patria:

 • vytvoriť si týždenný/mesačný čas na oddych
 • dobrovoľne vykonávať niektoré domáce práce za svojho partnera
 • našetriť si na vysnívanú dovolenku

Technika S.M.A.R.T na vytvorenie cieľov

Aby boli vaše hlavné ciele realizovateľné a dosiahnuteľné, musíte pri ich plánovaní zvážiť niekoľko vecí. Technika S.M.A.R.T je jednou z možností, ktorú môžete vyskúšať na to, aby ste svoje ciele uviedli do správnej perspektívy.

S.M.A.R.T je skratka, ktorá sa používa na označenie špecifických, merateľných, dosiahnuteľných, realistických/relevantných a časovo obmedzených cieľov. Cieľom S.M.A.R.T je vytvoriť presné ciele a vyhnúť sa vágnosti, ktorá často spôsobuje, že ciele nedokážete splniť. Sú príliš všeobecné a nejasné, takže neviete, ako sa k nim dostať.

Pre lepšie vysvetlenie si o S.M.A.R.T technike povieme viac:

 • Špecifickosť – aby bol cieľ dosiahnuteľný, musí byť špecifický, čiže jasný. Opýtajte sa sami seba: "Čo presne chcem dosiahnuť?" Čím je cieľ jasnejší, tým je pravdepodobnejšie, že ho dosiahnete. Ak napríklad poviete len "Chcem schudnúť", s veľkou pravdepodobnosťou sa nikam nedostanete. Ak však cieľ skonkretizujete, napríklad: "Chcem schudnúť päť kíl do konca júla tohto roku." máte väčšiu istotu, že sa k tomu dostanete.
 • Merateľnosť – ak chcete niečo dosiahnuť, je dôležité mať merateľné ciele. Vezmite si príklad uvedený vyššie: "Do konca júla tohto roka chcem schudnúť päť kíl." Je to merateľný cieľ, pretože sa stačí 1. januára odvážiť, potom od neho odpočítať päť kíl a túto hmotnosť si stanoviť ako cieľ do 31. júla. Pred sebou tak máte jasnú cestu, kde začínate a kam sa chcete dostať.
 • Dosiahnuteľnosť – dosiahnuteľnosť znamená, že ciele S.M.A.R.T sú realistické a že máte všetko, čo potrebujete na ich dosiahnutie. V našom príklade chudnutia je 5 kíl za šesť mesiacov určite dosiahnuteľných.
 • Relevantnosť – aby ste mohli dosiahnuť akýkoľvek cieľ, musíte si stanoviť relevantné ciele pre vás. Ak je chudnutie uskutočniteľné pri štýle, ktorý máte, a ak veríte, že povedie k šťastnejšiemu a zdravšiemu životu, potom je pre vás určite relevantné. Ešte relevantnejšie je, ak vás lekár upozornil, že musíte schudnúť, aby ste predišli zdravotným problémom.
 • Čas – nakoniec potrebujete ešte časový plán. Všetky vaše ciele musia mať konečný dátum, ktorý vytvára pocit naliehavosti a dáva vám určitý termín. V našom príklade schudnutia piatich kíl za šesť mesiacov je cieľ konkrétny, merateľný, relevantný, dosiahnuteľný a má aj časový rámec.

S.M.A.R.T technika nie je náročná a zvládne ju úplne každý. Stačí, aby ste si svoje ciele vypísali do diára, pripísali si k nim všetky náležitosti, ako napríklad špecifickosť či merateľnosť, a následne na nich každý deň pracovali.

diár

Zhrnutie

Vo svojom živote nikdy nenechajte uplynúť chvíľu bez toho, aby ste si stanovili konkrétne typy cieľov alebo pracovali na dosiahnutí tých, ktoré ste si stanovili. Zistite, čo môžete urobiť odteraz do šiestich mesiacov, aby ste prispeli k svojmu životnému pokroku. Nezabudnite však ani na dlhodobé plánovanie. Život máte len jeden, preto si stanovte ciele, ktoré počas neho chcete dosiahnuť. Skutočne úspešným sa stanete až vtedy, keď bude váš život vo forme.

zdroj: lifehack.org

Často kladené otázky

1. Čo sú krátkodobé ciele a môžete uviesť nejaké príklady?

Krátkodobé ciele sú také ciele, ktoré si stanovíte na dosiahnutie v bezprostrednej alebo blízkej budúcnosti. Pomáhajú vám premýšľať o menších krokoch, ktoré vás spájajú s vašimi väčšími snami. Príklady krátkodobých cieľov môžu byť: schudnúť niekoľko kíl za mesiac, zvýšiť príjem o 40 % počas nasledujúcich šiestich mesiacov, absolvovať 5 online minikurzov za 2 mesiace, našetriť si na dovolenku alebo každý mesiac prečítať jednu knihu.

2. Čo sú dlhodobé ciele a môžete uviesť nejaké príklady?

Dlhodobé ciele sú také ciele, ktoré chcete dosiahnuť v budúcnosti, ale musíte podniknúť kroky na ich dosiahnutie už teraz. Tieto ciele zvyčajne vyžadujú širší záber a viac času na dosiahnutie. Príklady dlhodobých cieľov môžu byť: získať doktorandský titul, založiť spoločnosť alebo organizáciu, získať prácu svojich snov, kúpiť si vlastný dom, našetriť si na dôchodok, naučiť sa plynule hovoriť iným jazykom alebo sa presťahovať do inej krajiny.

3. Čo sú celoživotné ciele a môžete uviesť nejaké príklady?

Celoživotné ciele sú také ciele, ktoré chcete dosiahnuť počas svojho života. Súvisia s vaším životným snom, víziou a zámerom, a môžu sa objaviť v ktoromkoľvek období života. Príklady celoživotných cieľov môžu byť: stať sa televíznym moderátorom, zdolať Mount Everest, precestovať všetky krajiny sveta pred dosiahnutím veku 55 rokov alebo zabehnúť maratón v osemdesiatke.Naďa Černá

Naďa Černá

Študentka žurnalistiky, ktorá miluje kávu, dobré jedlo a píše články na všetky témy, ktoré sa k nej dostanú.


Podobné články:

veľká noc

Najlepšie veľkonočné zľavy 2024

Veľká noc sa blíži a s ňou aj ďalšia séria zliav, pomocou ktorých môžete ušetriť. Premýšľate už teraz, čo by ste si vložili do svojho košíka a...

cvičenie

Akciové ponuky a zľavy na podporu zdravia a wellness

Pri nakupovaní tovarov a služieb sa mnohí z nás snažia ušetriť. Robíme tak využívaním rôznych aktuálne prebiehajúcich akcií alebo pomocou...

novoročný výpredaj

Najlepšie zimné výpredaje v roku 2024

Rovnako ako v iné roky, aj v roku 2024 je január a začiatok februára vyhradený hlavne na zaujímavé a výhodné výpredaje. Tie tlačia ceny produktov a...

vianočné darčeky

Vianočné darčeky na poslednú chvíľu: Čo kúpiť?

Vianoce sa nezadržateľne blížia a vy premýšľate, čo kúpiť svojim blízkym? Darček, ktorý si nájdu pod stromčekom, by mal byť osobný a od srdca....