Študenti

V našej spoločnosti Kuponovnik.sk veríme, že vzdelanie je hodnota, ktorá je veľmi cenná. Taktiež vieme, že štúdium na strednej alebo vysokej škole dokáže byť finančne veľmi náročné. Knihy, skriptá, poplatky a samozrejme aj zábava :-)

Preto sme sa rozhodli, že každý polrok/semester poskytneme trom študentom jednorazové štipendium vo výške 200,-€, 100,-€ a 50,-€. Základnou podmienkou je, že študent musí v súčasnosti navštevovať niektorú strednú alebo vysokú školu na Slovensku a musí napísať ESEJ na tému: „Trendy online nakupovania v roku 2017

Podmienky:

- minimálne 500 slov
- esej treba poslať na mail: info@kuponovnik.sk s nadpisom „Štipendium“ vo word formáte
- v maile treba uviesť: celé meno, adresu, telefónne číslo a link na facebook profil (kvôli overeniu identity a zistenia či je študent)
- esej treba poslať do: 15.4.2017

Hodnotíme:

- originalitu
- obsiahnutie témy
- použité argumenty
- gramatiku a štýl

Najlepšie 3 eseje zverejníme na blogu a výhercov budeme kontaktovať 20.4.2017

“Nie to, čo mám, ale to, čo viem, je mojím bohatstvom“

Update 22. 4. 2017 - výsledky:

1. Michaela Prašnická - 200 €
2. Michal Pavliš - 100 €
3. Veronika Stankovičová - 50 €

Gratulujeme