Deichmann.sk - Kup贸ny a Z木avov茅 K贸dy

Akcie a z木avy: 1 | Z木avov茅 kup贸ny: 0 | U拧etren茅: 2689x
 • O obchode Deichmann.sk:

  艩irok谩 online ponuka obuvi a kabeliek v Deichmann internetovom obchode 鈥 flexibiln茅 vybavenie objedn谩vky, cenovo v媒hodn谩 ponuka. Doru膷enie zadarmo, jednoduch茅 vr谩tenie a reklam谩cia v predajni. Nov茅 trendy, vysok谩 kvalita a top ceny! Pre膷o nakupova钮 v obchode Deichmann.sk ?

Deichmann.sk - Najnov拧ie Kup贸ny a Z木avov茅 k贸dy (Okt贸ber 2020)

Deichmann.sk
 • Doprava zdarma
  V eshope Deichmann m谩te vr谩mci SR doru膷enie zdarma. V eshope Deichmann m谩te vr谩mci SR doru膷enie zdarma. Skry钮 text
Platnos钮 do : 31/12/2020
Ponuky od Deichmann.sk
Z木avov茅 k贸dy, kup贸ny a akcie jedine z obchodu Deichmann.sk na V谩拧 email

Top obchody v kateg贸rii: M贸da a Oble膷enie

Podobn茅 Kup贸ny a Z木avov茅 K贸dy v Kateg贸rii: M贸da a Oble膷enie

AboutYou.sk
 • IBA U N脕S!
  Z木ava 15%
  Z木ava 15% pre nov媒ch z谩kazn铆kov. Minim谩lna hodnota objedn谩vky 50 鈧:... Viac o z木ave Z木ava 15% pre nov媒ch z谩kazn铆kov. Minim谩lna hodnota objedn谩vky 50 鈧: https://www.aboutyou.sk/podmienky-pouzitia-kuponu Skry钮 text
Platnos钮 do : 30/11/2020
Obchod : AboutYou.sk Z木avov茅 K贸dy a Kup贸ny Kateg贸ria : M贸da a Oble膷enie Pou啪it茅 : 96x
Vuch.sk
 • IBA U N脕S!
  Z木ava 15%
  Z木ava 15% na kateg贸riu kabelky a mestsk茅 batohy Z木ava 15% na kateg贸riu kabelky a mestsk茅 batohy Skry钮 text
Platnos钮 do : 25/10/2020
Obchod : Vuch.sk Z木avov茅 K贸dy a Kup贸ny Kateg贸ria : M贸da a Oble膷enie Pou啪it茅 : 6x
Armik.sk
 • Z木ava -5%
  Z木avov媒 k贸d -5% - Z木avu 5% na cel媒 n谩kup z铆skate pri pou啪it铆 k贸du Z木avov媒 k贸d -5% - Z木avu 5% na cel媒 n谩kup z铆skate pri pou啪it铆 k贸du Skry钮 text
Platnos钮 do : Neobmedzen谩
Obchod : Armik.sk Z木avov茅 K贸dy a Kup贸ny Kateg贸ria : M贸da a Oble膷enie Pou啪it茅 : 164x
Shooos.sk
 • Z木ava 5%
  Z木ava 5% na v拧etky z木avnen茅 produkty Z木ava 5% na v拧etky z木avnen茅 produkty Skry钮 text
Platnos钮 do : 31/12/2020
Obchod : Shooos.sk Z木avov茅 K贸dy a Kup贸ny Kateg贸ria : M贸da a Oble膷enie Pou啪it茅 : 88x
Bu膹chlap.sk
 • Z木ava 5%
  Z木avov媒 k贸d BudChlap.sk na z木avu -5% na cel媒 n谩kup. Z木avov媒 k贸d si... Viac o z木ave Z木avov媒 k贸d BudChlap.sk na z木avu -5% na cel媒 n谩kup. Z木avov媒 k贸d si zobrazte a skop铆rujte, uplatn铆te ho na BudChlap.sk pri n谩kupe Skry钮 text
Platnos钮 do : 31/12/2020

O obchode Deichmann.sk

 • 艩irok谩 online ponuka obuvi a kabeliek v Deichmann internetovom obchode 鈥 flexibiln茅 vybavenie objedn谩vky, cenovo v媒hodn谩 ponuka. Doru膷enie zadarmo, jednoduch茅 vr谩tenie a reklam谩cia v predajni. Nov茅 trendy, vysok谩 kvalita a top ceny!

  Dobr谩, modern谩 a kvalitn谩 obuv je reprezent谩ciou ka啪d茅ho 膷loveka. Na to, aby ste si v拧ak kvalitn煤 obuv k煤pili, potrebujete pozna钮 e-shopy, ktor茅 ju naozaj poskytuj煤. Medzi jedny z nich sa rad铆 aj Deichmann.com, ktor媒 m谩 naj拧ir拧iu ponuku t媒ch najlep拧铆ch top谩nok. Pozrite si ju e拧te dnes a uvid铆te, 啪e nak煤pite v媒hodne.

  O e-shope

  Spolo膷nos钮 Deichmann je od roku 1913 rodinn媒m podnikom a takto nez谩visl媒m chce zosta钮 aj na膹alej. Jeho vy拧e storo膷n谩 hist贸ria sa za膷ala v nemeckom Essene, v srdci Por煤ria. Dodnes tu s铆dli centr谩la spolo膷nosti. Skupina Deichmann sa medzi膷asom rozr谩stla a dnes vo svojich 4 205 predajniach v 30 krajin谩ch sveta zamestn谩va 42 962 pracovn铆kov.

  Deichmann je ved煤cou firmou na nemeckom aj eur贸pskom trhu s obuvou. V膹aka 拧irok茅mu v媒beru obuvi pre v拧etky vekov茅 skupiny poskytuje zrejme najrozsiahlej拧iu ponuku na trhu. Db谩 nielen na v媒born媒 pomer ceny a kvality, ale r媒chlo reaguje aj na s煤膷asn茅 m贸dne trendy. Prieskumn铆ci trhu s煤 neust谩le na stope najnov拧铆m trendom, tak啪e v kolekci谩ch Deichmann n谩jdete v啪dy tie najaktu谩lnej拧ie m贸dne novinky.

  Medzi zna膷ky, ktor茅 v ponuke n谩jdete sa rad铆 trad铆cia ako Elefanten, Gallus alebo Medicus. V predajniach v拧ak n谩jdete tie啪 zna膷ky 5th Avenue, Graceland, Adidas, Nike, Puma, Kappa a mno啪stvo 膹al拧铆ch.

  Produkty

  Zna膷ka Deichmann m谩 dlhoro膷n煤 trad铆ciu od roku 1913 a mnoho spokojn媒ch z谩kazn铆kov. Na svojej webovej str谩nke m谩 k dispoz铆cii online e-shop s mnoh媒mi produktmi top谩nok a kabeliek. Kateg贸rie tovarov s煤 preh木adne rozdelen茅 pre p谩nov, d谩my, diev膷at谩 a chlapcov - aby si ka啪d媒 r媒chlo na拧iel to, 膷o potrebuje.

  V ponuke n谩jdete desiatky zna膷iek, ku ktor媒m sa radia napr铆klad Elefanten, Gallus alebo Medicus. 膸alej s煤 to 5th Avenue, Graceland, Adidas, Nike, Puma, Kappa, Victory, Catwalk a mno啪stvo 膹al拧铆ch.

  Orient谩cia na e-shope

  Ak h木ad谩te v媒slovne konkr茅tnu zna膷ku top谩nok, sta膷铆 si ju vyh木ada钮 v kol贸nke zna膷ky a jednoducho vybra钮 t煤 va拧u. Ide napr铆klad o zna膷ky Adidas, Puma, Victory, Catwalk a in茅. Nezabudnite si pri tom pozrie钮 aj aktu谩lne z木avy, na ktor媒ch so spolo膷nos钮ou Deichmann.com m么啪ete v媒razne u拧etri钮.

  V拧etky hlavn茅 kateg贸rie na e-shope maj煤 aj podkateg贸rie, aby sa v谩m produkty jednoducho h木adali. N谩sledne, pre e拧te r媒chlej拧ie h木adanie m么啪ete vyu啪i钮 filtre ako napr铆klad cena, farba alebo materi谩l.

  M谩te v ob木ube najnov拧ie m贸dne trendy? Sk煤ste si pre膷铆ta钮 m贸dny blog o aktu谩lnych 拧t媒lov媒ch produktoch, ktor茅 pr谩ve vo svete letia.

  Slu啪by

  Ak by ste si chceli pon煤kan媒 tovar vysk煤拧a钮 priamo v kamennej predajni, po celom Slovensku je ich hne膹 nieko木ko. Konkr茅tne predajn茅 miesta v r媒chlosti n谩jdete na webe. V媒hodou nakupovania so spolo膷nos钮ou Deichmann je i to, 啪e v谩m v谩拧 objednan媒 tovar doru膷ia zdarma v r谩mci Slovenskej republiky, pri膷om cena objedn谩vky nezohr谩va 啪iadnu 煤lohu.

  V pr铆pade, 啪e v谩m tovar nebude vyhovova钮, je mo啪n茅 ho vr谩ti钮 do 14 dn铆 a to v ktorejko木vek predajni spolo膷nosti, pr铆padne aj po拧tou.

  M谩te nejak茅 ot谩zky oh木adom n谩kupu, vr谩tenia tovaru alebo nie膷oho in茅ho? Pokojne kontaktujte z谩kazn铆cky servis, ktor媒 je poskladan媒 z odborn铆kov. T铆 v谩m v priebehu kr谩tkeho 膷asu odpovedia na v拧etky va拧e dotazy.

  By钮 trendy a in m么啪ete s Deichmannom u啪 dnes.

  Prejs钮 do obchodu Deichmann.sk

Deichmann.sk - Neplatn茅 alebo Vypr拧an茅 Kup贸ny a Z木avov茅 K贸dy

 • Z木ava 50% : V eshope Deichmann n谩jdete z木avy a啪 do - 50% na vybran煤 d谩msku obuv a m贸dne doplnky. V eshope Deichmann n谩jdete z木avy a啪 do - 50% na vybran煤 d谩msku obuv a m贸dne doplnky. Skry钮 text
 • Z木ava 50% : V eshope Deichmann n谩jdete z木avy a啪 do - 50% na vybran煤 p谩nsku obuv a m贸dne doplnky. V eshope Deichmann n谩jdete z木avy a啪 do - 50% na vybran煤 p谩nsku obuv a m贸dne doplnky. Skry钮 text
 • Z木ava 50% : V eshope Deichmann n谩jdete z木avy a啪 do - 50% na vybran煤 diev膷ensk煤 detsk煤 obuv a m贸dne... Viac o z木ave V eshope Deichmann n谩jdete z木avy a啪 do - 50% na vybran煤 diev膷ensk煤 detsk煤 obuv a m贸dne doplnky. Skry钮 text
 • Z木ava 20% : Back to school so z木avou 20% na vybran茅 produkty Back to school so z木avou 20% na vybran茅 produkty Skry钮 text

Hodnotenie obchodu Deichmann.sk


  (4.5 z 5)


Po膷et hodnoten铆: 125


Prejs钮 do obchodu Deichmann.sk
Kontakt: DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.
ulica Logistick茅ho parku 1
929 01 Dunajsk谩 Streda
Telef贸n: 0850 232 012
Platobn茅 met贸dy: Na dobierku Platba on-line
Doprava: Kuri茅rom

Vyh木adajte z木avov媒 kup贸n Deichmann.sk a kliknite na "Pou啪i钮 z木avov媒 k贸d".

Skop铆rujte k贸d prostredn铆ctvom CTRL + C, CMD + C (pre Apple produkty) alebo kliknite na "Skop铆rova钮 k贸d".

Vyberte si tovar v obchode Deichmann.sk a do polo啪ky "M谩te k贸d z木avov茅ho kup贸nu?" vlo啪te skop铆rovan媒 k贸d.

Hotovo va拧a z木ava je uplatnen谩.

Kliknite na "Odkaz na z木avu", otvor铆 sa v谩m nov谩 str谩nka, kde m么啪ete nakupova钮 akciov茅 v媒robky. Vyu啪ite Deichmann.sk na v媒hodn媒 n谩kup v kateg贸rii: M贸da a Oble膷enie.

Na Okt贸ber 2020 pre obchod Deichmann.sk m谩me v ponuke 0x z木avov媒 kup贸n a 1x akciu a z木avu.

Kuponovnik.sk pomohol u拧etri钮 v obchode Deichmann.sk u啪 2689x. Preto nev谩hajte, nakupujte a u拧etrite e拧te dnes.