7 najefektívnejších kognitívnych vlastností, ktoré vám urýchlia učenie

zápisník

Učenie sa, ako sa veci robia správnym spôsobom, a ich zvládnutie sú to, čo výrazne prispieva k tomu, aby ste sa ako osoba posilnili a boli konkurencieschopní v oblastiach, v ktorých máte záujem vyniknúť. Čo sa však týka uchopenia informácií a ich porozumenia, často máme problém sledovať to, čo sa snažíme naučiť, rozptyľujeme sa a dokonca je pre nás dosť ťažké dostať do hlavy veci spojené s niektorými témami.

Niekedy máme pocit, že to, o čo sa snažíme, nebolo určené pre nás, pretože je jednoducho ťažké na to prísť. Ak je to tak, existujú rôzne kognitívne zručnosti, na ktorých môžeme v našich životoch pracovať a ktoré nám môžu pomôcť stať sa lepšími študentmi. A ak si dáme čas na to, aby sme sa v týchto oblastiach zlepšili, môžeme oveľa ľahšie nasávať informácie a aplikovať ich na miestach, ktoré potrebujeme.

Tu je 7 najefektívnejších kognitívnych zručností na urýchlenie učenia, ktoré by ste mali zvážiť, aby ste sa v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch zlepšili nielen v študovaní nových vecí, ale aj v práci.

žena pri počítači

Selektívna pozornosť

Selektívna pozornosť je kognitívna zručnosť, ktorá vám umožňuje upriamiť vašu pozornosť na konkrétnu úlohu, ktorá je v danom čase dôležitá, a eliminovať ostatné rušivé prvky, ktoré by vás mohli lákať zapojiť sa do nich.

Keď ste v hlučnom prostredí, veľa vecí môže upútať vašu pozornosť. Väčšina z týchto vecí môže byť zábavná, no je treba vedieť, že vás odvádza od toho, čo ste chceli skutočne urobiť. Prostredníctvom selektívnej pozornosti sa ale môžete sústrediť na dôvod, prečo ste v tomto prostredí, a venovať sa úlohám, ktoré vás tam priviedli.

Napríklad, predstavte si situáciu, kedy ste vy a váš priateľ v reštaurácii, ktorá sa nachádza v centre mesta, kde sa ozývajú húkajúce autá, zvuky od ostatných predavačov v obchodoch vedľa reštaurácie, opití ľudia, ktorí sa hádajú a bijú atď.

Hlavným dôvodom, prečo ste na tomto mieste, je rozhovor so blízkou osobou počas jedenia. Selektívna pozornosť vám pomáha sústrediť sa na túto úlohu a udržať na nej pozornosť, kým neskončíte.

Existujú 2 typy selektívnej pozornosti:

  1. selektívna zraková pozornosť
  2. selektívna sluchová pozornosť

Selektívna zraková pozornosť je do značnej miery vizuálna selektívna pozornosť. V rámci nej sa môžete sústrediť na veci, ktoré majú vysokú prioritu medzi toľkými inými vecami, ktoré sú vizuálne atraktívne.

Selektívna sluchová pozornosť je selektívna pozornosť, ktorá je založená na vašich sluchových zmysloch. Na príklade vás a vášho priateľa v reštaurácii môžete blokovať ostatné zvuky a sústrediť sa len na to, čo hovorí váš priateľ.

Tým, že budete pracovať na zlepšení selektívnej pozornosti, môžete zlepšiť svoje schopnosti učenia, pretože to pomáha nasmerovať a udržať vašu pozornosť na štúdium na dlhú dobu bez toho, aby ste sa nechali rozptyľovať inými lákavými predmetmi a zvukmi.

Ak chcete zlepšiť svoju selektívnu pozornosť, bolo by dobré vynaložiť úsilie na meditáciu so sústredenou pozornosťou, ísť na dosť hlučné miesta a pokúsiť sa dlhodobo sústrediť na nejaký vybraný predmet alebo zvuk. Tým, že to budete robiť často a budete si to naschvál sťažovať, sa viete dostať k perfektným výsledkom.

počítač na stole

Trvalá pozornosť

Trvalá pozornosť, tiež označovaná ako bdelá pozornosť, je kognitívna zručnosť, ktorá vám pomáha držať sa jedného projektu a pokračovať v práci na ňom, kým ho nedokončíte. S trvalou pozornosťou sa stanete dlhodobým človekom, pokiaľ ide o vašu prácu alebo učenie.

Ak sa rozhodnete vziať si knihu, ktorú ste si chceli prečítať na tému, ktorá vás zaujíma, budete sa tejto knihy držať každý deň, kým ju nedočítate.

Zlepšená trvalá pozornosť sa kultivuje vďaka predĺženým obdobiam sústredenia, kde sa sústredíte na to, čo sa učíte, a potom si doprajte čas na to, aby ste podrobne identifikovali veci, ktoré ste sa naučili.

Napríklad, keď čítate, môžete mať ďalší list obyčajného papiera, kde si po približne 30 minútach až jednej hodine sústredenia podrobne zapíšete veci, ktoré ste sa naučili. A keď skončíte s knihou, zapíšete si vedomosti, ktoré ste získali od prvej kapitoly po poslednú. Pomáha aj počúvanie audiokníh a pozeranie dlhých videí o tom, čo sa učíte.

Rozdelená pozornosť

Aj keď zamerať pozornosť na jednu vec je dobré, užitočný je aj opak. Rozdelená pozornosť znamená venovať pozornosť viacerým projektom alebo úlohám súčasne. Môže sa to zdať kontraproduktívne, ale v skutočnosti to tak nie je.

Predstavte si to ako jednotlivé kapitoly v knihe. Niekedy sa ocitnete na mieste, kde sa chystáte dokončiť jednu kapitolu, ale zároveň musíte prejsť na ďalšiu alebo sa chystáte dokončiť poslednú stranu jednej jednotky, pričom musíte mať na pamäti, že máte ďalšiu kapitolu, s ktorou musíte urýchlene začať.

Dokončiť jednu vec, zatiaľ čo sa pripravujete a plánujete ďalšiu, je bežné a rozdeľovanie pozornosti v takýchto prípadoch môže byť užitočné, takže aj keď máte dve skúšky z dvoch rôznych jednotiek za deň, stále si môžete zachovať informácie o oboch.

Rozdelená pozornosť, ktorá sa nazýva aj multitasking, si u niektorých vyžaduje aktívne využívanie krátkodobej pamäte. A aj keď je to tak, je tiež dôležité zamerať sa na ukladanie informácií do dlhodobej pamäte prostredníctvom neustáleho opakovania, pretože práve to pomáha z dlhodobého hľadiska.

Uvedomenie si toho, čo sa máte naučiť a ako sa učíte, tiež výrazne zvyšuje rozdelenú pozornosť.

počítač a kniha na stole

Logika a uvažovanie

Logika a uvažovanie sú kognitívne zručnosti, ktoré pripravujú cestu pre zručnosti na riešenie problémov a brainstormingové nápady, vďaka ktorým bude vaše učenie užitočné v reálnom svete.

Väčšina toho, čo sa učíme, je vysvetlená tým najpriamejším možným spôsobom, ale niektoré aspekty vyžadujú, aby ste sa hlboko zamysleli nad informáciami, ktoré získavate, a nad tým, ako fungujú, aby ste ich mohli bezpečne a efektívne aplikovať v potrebných oblastiach.

Napríklad, počas skúšok a testov skúšajúci od vás očakáva, že použijete to, čo ste sa naučili, na vyriešenie problémov uvedených v teste, a keďže sú otázky nejakým spôsobom skomolené, aby zhodnotili vaše chápanie testovanej témy, možno budete musieť premýšľať mimo svojej oblasti alebo údajov, ktoré ste získali. Tu prichádza na pomoc logika a uvažovanie.

Aby ste sa zdokonalili v logike a uvažovaní, môžete vyskúšať rôzne techniky vrátane vytvárania záverov k rôznym scenárom a následného sledovania ich vývoja, aby ste zistili, či ste to pochopili správne, hrania mozgových hier, ako je šach, a zisťovania vzorcov rôznych činností, v rámci ktorých pôsobíte.

Rýchlosť spracovania

Rýchlosť spracovania je kognitívna zručnosť, ktorá súvisí s vašou schopnosťou interpretovať to, čo sa učíte, a ľahko ju aplikovať na správnom mieste, aby ste dosiahli výsledky, ktoré hľadáte. S touto zručnosťou môžete zlepšiť svoju produktivitu za deň, a tým si vytvoriť viac času na robenie iných vecí vo svojom dennom rozvrhu.

Predstavte si situáciu, kedy si k niečomu sadnete a za 30 minút to nielenže prečítate, ale takisto tomu aj porozumitete. Najlepšie na tom je, že ste konceptu porozumeli tak dobre, že nepovažujete za potrebné vracať sa k nemu a znova ho čítať a snažiť sa zistiť, čo to znamená. Celý proces si tak uľahčujete a urýchľujete.

Pre väčšinu ľudí sa to môže zdať ďaleko od reality, no niektorí túto vlastnosť skutočne majú. Niektorí ľudia tvrdia, že je to schopnosť, ktorá je daná niekoľkým "vyvoleným", hoci v skutočnosti je to niečo, čo sa môže naučiť každý, ak sa ju rozhodne dosiahnuť.

Vysoká rýchlosť spracovania je možná a robí z vás bystrého človeka, čo tiež dlhodobo zlepšuje kvalitu vášho života.

Rýchlosť spracovania informácií môžete zvýšiť tým, že sa budete pravidelne zapájať do aeróbneho cvičenia, budete tlačiť svoju myseľ na to, aby veciam rýchlejšie porozumela tým, že budete čítať a interpretovať informácie rýchlejšie ako zvyčajne a budete jesť zdravé potraviny.

notebook a zápisník

Pracujúca pamäť

Pracujúca pamäť je miesto, kde si ukladáte nedávno získané informácie. Ak si okamžite prečítate príručku k zariadeniu, ktoré máte v úmysle použiť, čítanie dokončíte a potom ho začnete používať bez toho, aby ste sa museli občas pozrieť na príručku.

Pracujúca pamäť podporuje porozumenie, riešenie problémov, uvažovanie a plánovanie vo vzdelávaní. Dobrá pamäť znamená, že si vo svojej mysli dokážete uložiť dostatok informácií o rôznych položkách a ich vzájomných vzťahoch dostatočne dobre na to, aby ste zvládli výzvu, ktorú máte pred sebou, a úspešne ju vyriešili.

Dobrým spôsobom, ako zlepšiť operačnú pamäť, je vyskúšať si na pár sekúnd pozrieť nejaké slová, čísla, karty alebo dokonca bodky a po niekoľkých sekundách zistiť, čo ste videli, a potom skontrolovať, či máte pravdu. Môžete to dokonca posunúť o stupeň vyššie a pokúsiť sa urobiť nejaké pomerne zložité výpočty s tým, čo vidíte, a uvidíte, či si to dokážete zapamätať.

Fluidná inteligencia

Fluidná inteligencia je schopnosť uvažovať, ako aj vytvárať, meniť a využívať informácie z našich zmyslov v reálnom čase z rôznych dôvodov vrátane riešenia problémov. Tento typ inteligencie vám umožňuje myslieť abstraktne, flexibilne uvažovať a zvyčajne dochádzať k záverom aj bez učenia, vzdelania a skúseností.

Keď narazíte na problém, ktorý je potrebné vyriešiť, a nemôžete sa spoľahnúť na minulé znalosti a skúsenosti, fluidná inteligencia vám pomôže nájsť správne odpovede. Predpokladá sa, že fluidná inteligencia v neskorej dospelosti klesá, hoci sa dá trénovať a kedykoľvek ju môžete zvýšiť. Stačí len chcieť.

Jedným zo spôsobov, ako môžete zlepšiť svoju fluidnú inteligenciu, je vylepšenie vašej pracovnej pamäte, keďže sú navzájom úzko prepojené.

žena s knihou

Na záver

Toto sú kognitívne schopnosti, na ktoré by ste sa mali zamerať, ak sa chcete rýchlejšie a jednoduchšie učiť nové veci.

Zvládnutie týchto zručností nie je prechádzka ružovou záhradou, no netreba sa ničoho báť. Celý proces je zaujímavý. Môže síce od vás vyžadovať, aby ste vyšli zo svojej zóny pohodlia a každý deň sa trochu posunuli, aby ste mohli zlepšiť silu svojej mysle, no to by ste mali robiť aj prirodzene. Bez učenia nových kognitívnych vlastností.

Základom pri učení nových kognitívnych vlastností je začať v malom. Osvojte si jednu zručnosť naraz. Investujte svoj čas do zlepšovania samých seba a svojich znalostí a onedlho budete prekvapení, ako ďaleko ste sa dostali.

zdroj: lifehack.org

Často kladené otázky

Ako je možné zlepšiť svoju selektívnu pozornosť?

Ak chcete zlepšiť svoju selektívnu pozornosť, môžete vynaložiť úsilie na meditáciu so sústredenou pozornosťou, ísť na dosť hlučné miesta a pokúsiť sa dlhodobo sústrediť na nejaký vybraný predmet alebo zvuk. Tým, že to budete robiť často a budete si to naschvál sťažovať, sa viete dostať k perfektným výsledkom.

Ako môžem zlepšiť trvalú pozornosť počas štúdia alebo čítania?

Zlepšená trvalá pozornosť sa kultivuje vďaka predĺženým obdobiam sústredenia, kde sa sústredíte na to, čo sa učíte, a potom si doprajte čas na to, aby ste podrobne identifikovali veci, ktoré ste sa naučili. Napríklad, keď čítate, môžete mať ďalší list obyčajného papiera, kde si po približne 30 minútach až jednej hodine sústredenia podrobne zapíšete veci, ktoré ste sa naučili. A keď skončíte s knihou, zapíšete si vedomosti, ktoré ste získali od prvej strany až po poslednú.

Čo je selektívna pozornosť a aké sú jej typy?

Selektívna pozornosť je kognitívna zručnosť, ktorá vám umožňuje upriamiť vašu pozornosť na konkrétnu úlohu, ktorá je v danom čase dôležitá, a eliminovať ostatné rušivé prvky, ktoré by vás mohli lákať zapojiť sa do nich. Existujú dva typy selektívnej pozornosti: - selektívna zraková pozornosť: v rámci nej sa môžete sústrediť na veci, ktoré majú vysokú prioritu medzi toľkými inými vecami, ktoré sú vizuálne atraktívne. - selektívna sluchová pozornosť: založená na vašich sluchových zmysloch, umožňuje blokovať ostatné zvuky a sústrediť sa len na to, čo hovorí váš priateľ, napríklad.Naďa Černá

Naďa Černá

Študentka žurnalistiky, ktorá miluje kávu, dobré jedlo a píše články na všetky témy, ktoré sa k nej dostanú.


Podobné články:

nakupovanie

Ako nakupovať na Allegro.sk: Skúsenosti a rady

Milujete nakupovanie na internete a neustále hľadáte nové internetové obchody, z ktorých si môžete zaobstarať širokú ponuku rôznych výrobkov? V tom...

veľká noc

Najlepšie veľkonočné zľavy 2024

Veľká noc sa blíži a s ňou aj ďalšia séria zliav, pomocou ktorých môžete ušetriť. Premýšľate už teraz, čo by ste si vložili do svojho košíka a...

cvičenie

Akciové ponuky a zľavy na podporu zdravia a wellness

Pri nakupovaní tovarov a služieb sa mnohí z nás snažia ušetriť. Robíme tak využívaním rôznych aktuálne prebiehajúcich akcií alebo pomocou...

novoročný výpredaj

Najlepšie zimné výpredaje v roku 2024

Rovnako ako v iné roky, aj v roku 2024 je január a začiatok februára vyhradený hlavne na zaujímavé a výhodné výpredaje. Tie tlačia ceny produktov a...