20 vlastností, ktoré musí mať každý dobrý líder: Máte ich aj vy?

líder

Ak chcete byť skvelým vodcom, musíte mať silnú osobnosť a istotu, že urobíte správne rozhodnutie aj pod tým najväčším tlakom a stresom. Keď túžite prekonať prekážky na ceste za úspechom a zmeniť situáciu, je potrebné usilovať sa o vedúcu úlohu. Musíte si vybudovať schopnosť ovplyvňovať a inšpirovať ostatných, aby s vami spolupracovali na dosiahnutí vašich spoločných cieľov.

Stať sa dobrým lídrom si vyžaduje, aby ste pochopili svoje vlastnosti a povinnosti, a aby ste ich v práci všetky aj uplatňovali. Teória je totižto skvelá, no na to, aby ste mohli vystupovať ako silná osobnosť, musíte všetky poznatky pretaviť do praxe.

Chcete dosiahnuť najvyššiu úroveň výkonnosti (a vytvoriť v organizácii úžasné pracovné prostredie)? V tom prípade je tento článok ako stvorený pre vás.

1. Zistite svoje "prečo"

Prvou vecou v tomto zozname kľúčových vodcovských vlastností je vedieť, "prečo". Simon Sinek, autor knihy Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, definuje "prečo" ako "účel alebo príčinu – jedinú hnaciu motiváciu pre konanie". Silní lídri poznajú svoje "prečo", ktoré inšpiruje ich osobný výkon a konanie ich tímu. Čím silnejšie je vaše "prečo", tým lepšia je motivácia a výkon.

2. Vnímajte čas ako svojho spojenca

Praví lídri sa na čas pozerajú ako na spojenca a priateľa, a nie ako na nepriateľa, s ktorým neustále bojujú. Vo svojej knihe Časová očista predstavuje Steven Griffith koncept "časovej plnosti" – byť plne prítomný v danom okamihu, čím sa zlepšuje kvalita, zážitok a celková výkonnosť.

Používanie techník všímavosti, ako je Timefulness, pomôže lídrom objaviť viac spôsobov, ako vstúpiť do stavu flow a využívať svoj čas čo najefektívnejšie. Čas je najcennejším aktívom každého lídra. Preto s ním narábajte správne.

muž a slnko

3. Majte odvahu

Keď ide do tuhého, skvelí lídri si musia udržať dostatočné sústredenie, energiu a úsilie na dosiahnutie náročných cieľov aj napriek neúspechom a komplikáciám. A to všetko pri zachovaní optimizmu.

Angela Duckworth, známa výskumníčka a autorka knihy Grit: The Power of Passion and Perseverance, odhaľuje, že hoci talent a IQ sú určitými faktormi úspechu, dôležitejšie je trvalé uplatňovanie úsilia (vytrvalosti a vášne) v priebehu času. A na to je potrebná odvaha.

4. Majte víziu

"Dobrí obchodní lídri si vytvoria víziu, vyjadria ju, vášnivo si ju osvoja a neúnavne ju dotiahnu do konca," – Jack Welch

Skvelí lídri musia mať vždy krištáľovo jasnú víziu. Musia si vedieť podrobne predstaviť budúcnosť, ako aj komunikovať túto víziu so svojím tímom. Keď tím jasne vidí víziu lídra, môže urýchliť cestu k úspechu.

5. Buďte si vedomí svojej sily

Silní lídri majú skvelú sebareflexiu. Ich osobná reflexia im umožňuje uvedomiť si svoj vplyv na ostatných a organizáciu. Táto vlastnosť ich udržiava na vrchole ich schopností a zabraňuje im opakovať chyby.

"Vedenie je umenie a veda o riadení, motivovaní a inšpirovaní jednotlivcov alebo skupín pri dosahovaní spoločného cieľa," – Steven Griffith

6. Neberte si veci osobne

Veľkí lídri sú každý deň v zápale boja, no veci, ktoré sa v práci udejú, si neberú osobne. Majú schopnosť udržať si nadhľad nad jednotlivými situáciami a problémami. Pozerajú objektívne na rozhodnutia a svoje činnosti, vďaka čomu sa vedia sústrediť na to, čo je najdôležitejšie. Namiesto toho, aby sa rozptyľovali alebo prepadali emóciám, majú plnú pozornosť na dôležité úlohy.

7. Buďte zodpovední

Efektívni lídri sú stopercentne zodpovední za to, čo urobia. Vedú zodpovednosť za všetky činy, ktoré urobili nielen oni, ale aj členovia ich tímu. Robia to, čo hovoria, a hovoria to, čo robia. Ak chcete mať rešpekt, buďte 100 % zodpovední za všetko, čo je pod vaším vedením.

8. Efektívne komunikujte

Skvelá komunikácia je kľúčom k skvelému vedeniu. Každá komunikácia je výmenou energie a informácií. Efektívni lídri sú presní a cieľavedomí vo svojich slovách, hlase, tóne a reči tela. Vedia, čo majú povedať a ako to majú povedať bez ohľadu na situáciu.

traja ľudia

9. Buďte emocionálne a psychicky silní

Kvalitní lídri majú schopnosť dôsledne regulovať myšlienky a emócie tak, aby pracovali pre nich, a nie proti nim. Emocionálna a mentálna stabilita je kľúčovou zložkou vodcovstva. Zlé správy pravých vodcov nedokážu položiť a dobré správy ich zas príliš nerozhodia.

10. Myslenie zamerané na rast

Skutoční lídri sa neustále usilujú o rast silných stránok a skúseností seba a svojho tímu. Majú otvorenú myseľ a prirodzenú zvedavosť po zlepšovaní. Chcú poznať najnovšie inovácie a nápady, ktoré im pomôžu zlepšovať sa.

Neustále si kladú túto kľúčovú otázku: "Ako sa dnes môžem zlepšiť?"

11. Priznajte si chyby

Najväčší lídri vedia, že keď sa posúvajú na vyššiu úroveň výkonu, môže sa stať, že spravia chyby. Je to však úplne prirodzená a bežná súčasť procesu zlepšovania sa. Keď ľudia v organizácii vedia, že v prípade chyby majú podporu, naplno sa zapoja do procesu zlepšovania sa. Schopnosť lídra priznať chyby ukazuje jeho osobnú zodpovednosť a ľudskosť.

12. Majte empatiu

Skvelí lídri majú schopnosť a flexibilitu vcítiť sa do pocitov iných ľudí a cítiť to, čo cítia ostatní. Pochopenie svojho tímu a problémov, ktorým čelia, je kľúčom k ich silnému vedeniu. V rámci empatie platí jedno pravidlo: "Vidím ťa a cítim, čo cítiš." Vnímavosť a empatia sú preto pre vedúcich pracovníkov veľmi dôležité.

"Vedenie je o empatii. Je o schopnosti nadviazať vzťah s ľuďmi a spojiť sa s nimi s cieľom inšpirovať a posilniť ich životy," – Oprah Winfrey

13. Majte súcit s druhými

Empatia môže byť kľúčom k skvelému vodcovstvu, ale bez súcitu nie je tento proces úplný. Súcit rozpoznáva utrpenie druhých a potom podniká kroky na pomoc. Lídri, ktorí dôsledne zasahujú, aby pomohli, sa môžu zaradiť medzi velikánov. Tým sa buduje skutočná lojalita. Súcit je superschopnosťou lídrov na dnešnom pracovisku.

14. Veďte s dôverou

Jedným z najdôležitejších kľúčov k úspechu vo všetkých oblastiach života je sebadôvera – presvedčenie, že to dokážete. Sebavedomie je potrebné na to, aby sme prešli cez vzostupy aj pády, ktoré nám prinesie podnikanie a život.

Sebavedomé vedenie nie je o tom, že sa nebojíte, ale o tom, že si idete priamo za tým, po čom túžite, aj napriek strachu a neistote. Skvelé vedenie je tiež o tom, že viete, že si dokážete poradiť v každej situácii, aj keď neviete všetko.

ľudia v kancelárii

15. Prejavujte vďačnosť a uznanie

Lídri, ktorí dokážu oceniť veľké aj malé veci, ktoré ich tímy robia, sú často najúspešnejší. Výskum ukazuje, že prejavovanie vďačnosti spolupracovníkom zvyšuje angažovanosť, vytvára pozitívnejšie integrácie v práci a vedie k lepším výkonom.

16. Delegovanie úloh

Delegovanie úloh je kľúčové pre maximalizáciu produktivity a celkového výkonu tímu. Efektívni lídri vedia, ktoré činnosti im prinášajú najvyššiu ROT (návratnosť času), a ktoré tak môžu delegovať na iných ľudí, pri ktorých sú si istí, že ich zvládnu lepšie a rýchlejšie. Delegácia úloh pomáha rozdeliť jednotlivé aktivity medzi šikovných ľudí, ktorí vedia, čo robiť. Vyhnete sa tak nedokonalým a polovičným výsledkom.

17. Vedenie s rozvahou

Čím viac ste prítomní, tým vyšší bude váš výkon. Byť prítomný v každom okamihu umožňuje lídrom spojiť sa so svojimi darmi a talentami, a dostať sa do toku produktívnej práce. Umožňuje im robiť vedomé rozhodnutia svojimi vlastnými myšlienkami a činmi, čo dodáva ich tímu dôveru. Keď ste 100 % prítomní, môžete mať 100 % dôveru v to, čo robíte.

18. Buďte motivovaní sami sebou

"Veľkí lídri v oblasti obchodu, priemyslu a financií, ako aj veľkí umelci, básnici, hudobníci a spisovatelia sa stali veľkými, pretože si osvojili silu sebamotivácie." – Napoleon Hill

Silní lídri sa vedia motivovať a sú sebamotivátormi. Ich motivácia vychádza zvnútra. Vedia, čo je potrebné na vytvorenie dynamiky pre seba a svoje tímy. Nič ich nemôže zastaviť, pretože nič im nemôže vziať ich vnútorný oheň.

19. Majte integritu

Autentickí lídri vedia, aké sú ich osobné hodnoty, a držia sa ich pri veľkých aj menších rozhodnutiach. Nenechajú sa ovplyvniť emóciami ani pracovným tlakom. Tento postoj potom udáva tón celej organizácie. Ich kolegovia vedia, že vždy držia slovo a konajú úplne čestne.

Definícia integrity Johna Woodena ako "čistoty úmyslu" to vyjadruje dokonale: "Integrita vo svojej najjednoduchšej podobe je čistota zámeru. Je to zachovanie čistého svedomia."

muž a žena

20. Buďte vždy k dispozícii

Posledným na tomto zozname základných vodcovských vlastností je byť človekom, ktorý je vždy k dispozícii. Inak povedané, jedna z najlepších charakteristických čŕt je tá najjednoduchšia. Stačí, aby ste boli počas pracovnej doby vždy k dispozícii a pomáhali svojim zamestnancom. Či už sa im darí alebo nie, buďte tam a podporte ich. Vedomie, že líder je neustále prítomný, dokáže ostatným podporiť ich sebavedomie.

Najväčší lídri dávajú každému človeku, ktorého vedú, istotu, že mu kryjú chrbát. Keď vám líder kryje chrbát, môžete sa odhodlať na veci, ktoré by ste nikdy neurobili. Ku koncu tak viete podať výkon na úrovni, o ktorej ste ani len netušili, že je možná.

Bonus – tri kvalitné vlastnosti navyše

21. Vášeň

Vášeň je kľúčovou vlastnosťou lídrov, ľudí, ktorí sú úspešní a dosahujú veľké veci. Práve preto musíte aj vy nájsť vášeň vo svojej práci. Najväčší vynálezca a podnikateľ na svete Steve Jobs zanechal odkaz jednoduchých, inteligentných návrhov, ktoré objasnili technológiu. Žil a vystupoval so zmyslom pre odhodlanie a s množstvom vášne. Skutočná vášeň poskytuje inšpiráciu. Keď sú lídri pôsobivo zanietení, ľudia sa cítia zapojení do ich angažovanosti a sú súčasťou vytvárania dôležitých vecí. A tento pocit ich uspokojuje na veľmi hlbokej úrovni.

22. Integrita

Integrita je kombináciou vonkajších činov a vnútorných hodnôt. Integrálny líder je rovnaký navonok aj vo vnútri. Lídri sú ľudia, ktorí sú rešpektovaní, oceňovaní a dobre vnímaní. V každej náročnej situácii alebo okolnostiach zamestnanci nasledujú a vyhľadávajú lídrov, ktorí sú čestní a plnia záväzky. Takíto ľudia sú dôveryhodní, pretože nikdy nemenia smer, aj keď by to mohlo byť nevyhnutné. Vodca by sa mal vždy snažiť získať si dôveru nasledovníkov, nehľadiac na súčasnú situáciu.

dvaja ľudia pri stole

23. Oddanosť

Oddanosť práci znamená vynaloženie potrebného času alebo úsilia na splnenie úlohy. Vedúci pracovník inšpiruje ostatných tým, že dáva príklad oddanosti a vynakladá všetko úsilie na dokončenie ďalšieho kroku smerom k vízii. V prípade vodcov, ako je Bill Gates, oddanosť práci dosahuje nové úrovne angažovanosti.

Tým, že lídri vedú pracovníkov, ukazujú ostatným, že prejavením oddanosti nájdu viac príležitostí na dosiahnutie niečoho veľkého. Steve Jobs zostavil úžasné tímy plné talentov, vyžmýkal z nich každú kvapku ich potenciálu a vytvoril skvelé produkty.

Zhrnutie

Teraz, keď ste si prečítali zoznam základných vodcovských vlastností, je čas uplatniť ich v praxi. Nebojte sa, ak sa vám niekedy niečo nepodarí. Buďte si vedomí sami seba a veďte predovšetkým svoju osobu k tomu, aby ste boli čo najlepší.

zdroj: lifehack.org

Často kladené otázky

Aké sú kľúčové vlastnosti skvelého vodcu?

Skvelí lídri by mali mať silnú osobnosť, výborné komunikačné schopnosti, odvahu, jasnú víziu a pevný zmysel pre zodpovednosť. Musia dokázať ovplyvniť a inšpirovať ostatných a byť si vedomí svojho vplyvu na tím a organizáciu. Je tiež dôležité, aby sa dokázali prispôsobiť situáciám a vo vlastnej práci usilovne a vytrvalo pracovať na dosiahnutí svojich cieľov.

Ako môže vodca efektívne využívať svoj čas?

Skvelí lídri vnímajú čas ako svojho spojenca a priateľa, nie ako nepriateľa, s ktorým neustále bojujú. Používanie techník všímavosti, ako je Timefulness (časová plnosť), pomáha lídrom objaviť viac spôsobov, ako vstúpiť do stavu flow a využívať svoj čas čo najefektívnejšie. Je dôležité byť plne prítomný v danom okamihu, čím sa zlepšuje kvalita, zážitok a celková výkonnosť.

Prečo je pre lídra dôležité "prečo" a ako sa to prejavuje?

Simon Sinek, autor knihy Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, definuje "prečo" ako "účel alebo príčinu – jedinú hnaciu motiváciu pre konanie". Silní lídri poznajú svoje "prečo", ktoré inšpiruje ich osobný výkon a konanie ich tímu. Čím silnejšie je vaše "prečo", tým lepšia je motivácia a výkon. To znamená, že skvelí vodcovia vedieť, prečo robia to, čo robia, a túto motiváciu zdieľajú so svojím tímom, čím ich inšpirujú k práci na spoločných cieľoch.Naďa Černá

Naďa Černá

Študentka žurnalistiky, ktorá miluje kávu, dobré jedlo a píše články na všetky témy, ktoré sa k nej dostanú.


Podobné články:

nakupovanie

Ako nakupovať na Allegro.sk: Skúsenosti a rady

Milujete nakupovanie na internete a neustále hľadáte nové internetové obchody, z ktorých si môžete zaobstarať širokú ponuku rôznych výrobkov? V tom...

veľká noc

Najlepšie veľkonočné zľavy 2024

Veľká noc sa blíži a s ňou aj ďalšia séria zliav, pomocou ktorých môžete ušetriť. Premýšľate už teraz, čo by ste si vložili do svojho košíka a...

cvičenie

Akciové ponuky a zľavy na podporu zdravia a wellness

Pri nakupovaní tovarov a služieb sa mnohí z nás snažia ušetriť. Robíme tak využívaním rôznych aktuálne prebiehajúcich akcií alebo pomocou...

novoročný výpredaj

Najlepšie zimné výpredaje v roku 2024

Rovnako ako v iné roky, aj v roku 2024 je január a začiatok februára vyhradený hlavne na zaujímavé a výhodné výpredaje. Tie tlačia ceny produktov a...